Magyargencs cimer

 

 


 


 


 A megújult orvosi rendelő átadása

MgencsOrvosiPrew

 

 

 


A pályázaton elnyert fűnyíró traktor átadása 2020. június 29-én.

 

 


 

 

 


TÁJÉKOZTATÓ
a választási plakátok kihelyezéséről

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet szerint: „A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.”


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerint


„144.§ (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

(4) Plakátot elhelyezni

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.”

Nemesgörzsöny, 2019. augusztus 23.

 

Novák Edit

aljegyző

 


 

Tájékoztató:

Magyargencsi Helyi Választási Bizottság választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  160.§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján a  jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolással állapítja meg. Sorsolás időpontja 2019. 09.09. (hétfő) 16 óra 15 perc, helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség, 8517 Magyargencs, Petőfi u. 127.


 


Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

mint a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

06 89 348 002; mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyiratszám: Ng/…………../2019 Tárgy: Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községek Helyi Választási Iroda vezetőjeként a Képviselő-testületek tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemenesszentpéter Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választás szerint telefonszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint: A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-ei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  • 100 lakosig 2 fő,

  • 1000 lakosig 4 fő,

  • 5000 lakosig 6 fő,

  • 10 000 lakosig 8 fő.

Békás lakosságszáma: 204 fő

Kemeneshőgyész lakosságszáma: 484 fő

Kemenesszentpéter lakosságszáma: 603 fő

Magyargencs lakosságszáma: 493 fő

Mezőlak lakosságszáma: 997 fő

Nagyacsád lakosságszáma: 657 fő

Nemesgörzsöny lakosságszáma: 658 fő.A határozat közzétételének módja Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségeinek hirdetőtáblán történő közzététel, valamint a Községek honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Határozatom a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 308. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ára, valamint 4. § c) pontjára.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §, 209. § (1), 2010. § (1) bekezdése biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 212. § (2) bekezdése tartalmazza.

Nemesgörzsöny, 2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

Közzététel napja:

2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

 2018.08.17.     BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE

Értesítjük a lakosságot, hogy a beiskolázási támogatás kifizetésének ideje 2018. augusztus 27-től lesz.

Kérjük, szíveskedjenek a jövedelemigazolásokat, családi pótlék igazolásokat, óvoda- és/vagy iskolalátogatási igazolásokat beszerezni.
Szükség lesz, még minden feltüntet személy személyes okmányaira (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, taj kártya).

A támogatást csak hiánytalanul benyújtott igazolások esetében tudjuk kifizetni!!!!

A kifizetési határidő vége: 2018. szeptember 30.

A támogatásra a 0-6 év között, valamint az általános iskolai, középiskolai oktatásban részt vevő, állandó magyargencsi lakóhellyel rendelkező személyek jogosultak.

 

 2018.07.23.     KÖZADAKOZÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyargencs Község Képviselőtestülete a Széchenyi utcai temetőben található kőkereszt felújítására közadakozást szervez. A keresztet 1906-ban szintén közadakozásból állították. Felirata: „Isten dicsőségére emelték Amerikába költözött hittestvéreink 1906.”

Állították: Drobenák János, Markovics József, Farkas Sándor, Fejes Ist-ván, Major János, Németh József, Major Imre, Németh Lajos, Major József, Major István, Böröcz István, Drobenák József, Markovics István, Major Jó-zsef, Major Péter, Zsani János, Markovics Imre

A kereszt az Önkormányzat rendeletében helyi védettséget élvez. Felújítá-sára a képviselőtestület Várkonyi Csilla restaurátortól kért árajánlatot, melynek összege 230.000 Ft + szállásköltség.

A felújítás tartalmazza:

  • tisztítás
  • pótlás
  • festés előtti alapozás
  • festés fehérfestéssel
  • festés kívánt színre

Mivel a kereszt állapota erősen leromlott, felújítása elkerülhetetlen. Aki szeretne hozzájárulni a felújításhoz megteheti a Polgármesteri Hivatalban. Támogatásukat előre is köszönjük!

Magyargencs Község Képviselőtestülete nevében

Boros Tamás

polgármester

s.k.

 

 

 

 2017.11.22.     KÖNYV

Ezúton tájékoztatunk minden magyargencsi lakost, településről elszármazottat, településhez kötődő személyt, hogy Magyargencs község önkormányzatának kiadásában a Bakonyerdő zrt. támogatásával megjelent Dr. Teke András Magyargencs krónikája című kiadvány második része.

A könyv példányai megvásárolhatók 1500 ft-os egységáron a magyargencsi polgármesteri hivatalban. Mivel a mű limitált példányszámban került kiadásra, igényeiket jelezhetik a polgármesteri hivatalban, vagy a 06 89 552-204-es telefonszámon.

2008-ban megjelent egy hiánypótló kiadvány Magyargencsről, ami összefoglalta azokat az ismereteket, amelyek dokumentálható formában fellelhetőek voltak településünkről. Bár a mű szinte minden tárgykörre vonatkozóan nyújtott és nyújt ismereteket az Olvasó számára, senki nem állította, hogy az évek elteltével nem látnak majd napvilágot újabb és újabb adatok, amelyek bírhatnak olyan jelentőséggel, hogy belekerülhettek volna az eredeti kiadványba is. Ezt a folyamatot segítette az is, hogy a Szerző nem állította le a kutatást és az adatgyűjtést a könyv megjelenése után sem. Ennek köszönhetően állt össze egy olyan anyag, amely az azóta eltelt évek történéseivel kiegészítve életképes kiadványt alkot. Ez különösen igaz a fotódokumentációk szép száma miatt! Az előző kiadványban is voltak szemléltető anyagok, de ezek közt sajnos nem sok régi kép volt. Most ezt próbálja pótolni a Szerző. … A mű másik része az azóta eltelt néhány év történéseit eleveníti fel. ….. A könyv folytatja a falu történetéhez kötődő eddig fellelt források kritikus felsorolását, ahol kell, ott kiegészíti, helyesbíti a korábbi ismereteket. A források pontosan megjelöltek, nyomon követhetőek...

(részlet a Magyargencs krónikája II. című kiadvány előszavából)

A közeljövőben kiadásra kerül a szerző újabb munkája, amelynek címe: Magyargencs-Kemeneshőgyész (Állami) Általános Iskolai Csoportképek és Tablók.

Boros Tamás
polgármester sk.

 


Közhasznú 2009

Közhasznú 2010

Közhasznú 2010 polgárőrség

Magyargencsi sportegyesület

Go to top