Magyargencs cimer

 

 2018.08.17.     BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE

Értesítjük a lakosságot, hogy a beiskolázási támogatás kifizetésének ideje 2018. augusztus 27-től lesz.

Kérjük, szíveskedjenek a jövedelemigazolásokat, családi pótlék igazolásokat, óvoda- és/vagy iskolalátogatási igazolásokat beszerezni.
Szükség lesz, még minden feltüntet személy személyes okmányaira (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, taj kártya).

A támogatást csak hiánytalanul benyújtott igazolások esetében tudjuk kifizetni!!!!

A kifizetési határidő vége: 2018. szeptember 30.

A támogatásra a 0-6 év között, valamint az általános iskolai, középiskolai oktatásban részt vevő, állandó magyargencsi lakóhellyel rendelkező személyek jogosultak.

 

 2018.07.23.     KÖZADAKOZÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyargencs Község Képviselőtestülete a Széchenyi utcai temetőben található kőkereszt felújítására közadakozást szervez. A keresztet 1906-ban szintén közadakozásból állították. Felirata: „Isten dicsőségére emelték Amerikába költözött hittestvéreink 1906.”

Állították: Drobenák János, Markovics József, Farkas Sándor, Fejes Ist-ván, Major János, Németh József, Major Imre, Németh Lajos, Major József, Major István, Böröcz István, Drobenák József, Markovics István, Major Jó-zsef, Major Péter, Zsani János, Markovics Imre

A kereszt az Önkormányzat rendeletében helyi védettséget élvez. Felújítá-sára a képviselőtestület Várkonyi Csilla restaurátortól kért árajánlatot, melynek összege 230.000 Ft + szállásköltség.

A felújítás tartalmazza:

  • tisztítás
  • pótlás
  • festés előtti alapozás
  • festés fehérfestéssel
  • festés kívánt színre

Mivel a kereszt állapota erősen leromlott, felújítása elkerülhetetlen. Aki szeretne hozzájárulni a felújításhoz megteheti a Polgármesteri Hivatalban. Támogatásukat előre is köszönjük!

Magyargencs Község Képviselőtestülete nevében

Boros Tamás

polgármester

s.k.

 

 

 

 2017.11.22.     KÖNYV

Ezúton tájékoztatunk minden magyargencsi lakost, településről elszármazottat, településhez kötődő személyt, hogy Magyargencs község önkormányzatának kiadásában a Bakonyerdő zrt. támogatásával megjelent Dr. Teke András Magyargencs krónikája című kiadvány második része.

A könyv példányai megvásárolhatók 1500 ft-os egységáron a magyargencsi polgármesteri hivatalban. Mivel a mű limitált példányszámban került kiadásra, igényeiket jelezhetik a polgármesteri hivatalban, vagy a 06 89 552-204-es telefonszámon.

2008-ban megjelent egy hiánypótló kiadvány Magyargencsről, ami összefoglalta azokat az ismereteket, amelyek dokumentálható formában fellelhetőek voltak településünkről. Bár a mű szinte minden tárgykörre vonatkozóan nyújtott és nyújt ismereteket az Olvasó számára, senki nem állította, hogy az évek elteltével nem látnak majd napvilágot újabb és újabb adatok, amelyek bírhatnak olyan jelentőséggel, hogy belekerülhettek volna az eredeti kiadványba is. Ezt a folyamatot segítette az is, hogy a Szerző nem állította le a kutatást és az adatgyűjtést a könyv megjelenése után sem. Ennek köszönhetően állt össze egy olyan anyag, amely az azóta eltelt évek történéseivel kiegészítve életképes kiadványt alkot. Ez különösen igaz a fotódokumentációk szép száma miatt! Az előző kiadványban is voltak szemléltető anyagok, de ezek közt sajnos nem sok régi kép volt. Most ezt próbálja pótolni a Szerző. … A mű másik része az azóta eltelt néhány év történéseit eleveníti fel. ….. A könyv folytatja a falu történetéhez kötődő eddig fellelt források kritikus felsorolását, ahol kell, ott kiegészíti, helyesbíti a korábbi ismereteket. A források pontosan megjelöltek, nyomon követhetőek...

(részlet a Magyargencs krónikája II. című kiadvány előszavából)

A közeljövőben kiadásra kerül a szerző újabb munkája, amelynek címe: Magyargencs-Kemeneshőgyész (Állami) Általános Iskolai Csoportképek és Tablók.

Boros Tamás
polgármester sk.

 


Közhasznú 2009

Közhasznú 2010

Közhasznú 2010 polgárőrség

Magyargencsi sportegyesület

Go to top